Avfallscontainere

AVFALLSCONTAINERE


På tide med en opprydning? Eller kanskje du skal pusse opp og trenger en container for skrot og bygningsavfall? Tromøy Transport & Containerservice  sørger for levering, henting og tømming av container, slik at det blir enkelt for deg å bli kvitt avfallet ditt.

Størrelser på søppelcontainere

 • 2 m3
 • 5 m3
 • 8 m3
 • 10 m3 åpen/lukket
 • 17 m3
 • 22 m3

Vi leverer alle avfallscontainere med kran. Det vil si at vi kan stå på veien og plassere containeren i hagen, over hekken eller gjerde. Dette gjør vi uten tillegg i prisen.

Forskjellig type avfall

 • Usortert avfall/restavfall
 • Hageavfall
 • Trevirke
 • Metallavfall
 • Rene fyllmasser (jord, stein, etc.)
 • Takstein

Vi leverer til bedrifter, borettslag og private husstander i Arendal og omegn.